logo

هر گاه رعدی زد و نوری در آسمان درخشید ، یادی هم از من تنها بکنید ...

ورود به سایت

 

آمار سایت

امروز50
دیروز434
هفتگی2021
ماهانه7134
جمع کل359564

اطلاعات بازدید کننده

  • آیپی: 54.234.228.185
  • مرورگر: unknown
  • نسخه: unknown
  • سیستم عامل: unknown

تعداد افراد آنلاین

15
Online

چهارشنبه, 30 آبان 1397 03:15

 

 banner6

آخرین روزهای ناپایداری

تداوم ناپایداری جوّی در سطح منطقه طیّ امروز ظهر به بعد تا شب در برخی مناطق

هشدار جوّی برای امروز

امروز در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابر ، رگبار ، رعدوبرق و در نقاطی به صورت همراه با تگرگ یا اصابت صاعقه و متعاقباً بروز حوادثی نظیر سیل ، آبگرفتگی معار عمومی ، صاعقه زدگی و ... محتملاً خواهیم بود.
 
  بیشترین ناپایداری ها در :
 
برخی مناطق استان های آذربایجان غربی ، اردبیل ، زنجان ، کردستان و آذربایجان شرقی
نقاطی از استان های قزوین ، البرز ، تهران ، همدان و کرمانشاه 
 
؛ پیش بینی می شود.
 
 نقاط مستعد ، کوهپایه ها ، ارتفاعات و دامنه های مجاور در استان های فوق الذّکر می توانند به تشدید فرا انتظار بارش ها کمک کنند.
اکیداً تاکید می شود از حریم و بستر مسیل ها دوری نموده و موارد ایمنی در مواجهه با توده های صاعقه زا حتماً رعایت شود.

ادامه التهاب جو

 
 امروز در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابر ، رگبار ، رعدوبرق و در نقاطی به صورت باالقوّه همراه با تگرگ یا اصابت صاعقه و متعاقباً بروز حوادثی نظیر سیل ، آبگرفتگی معار عمومی ، صاعقه زدگی و ... محتملاً خواهیم بود.
 
  بیشترین ناپایداری ها به ترتیب در :
 
برخی مناطق استان آذربایجان شرقی ( به ویژه باند مرکزی از شرق تا غرب و مناطقی از شمالغرب و شمال تا شمالشرق )
مناطقی از استان اردبیل
برخی نقاط استان آذربایجان غربی ( به ویژه یک سوّم شمالی - شمالغربی و برخی نقاط در جنوب )
به صورت نقطه ای تر در استان های زنجان ، کردستان ، همدان ، البرز ، قزوین و تهران
سایر نقاط مستعد ، کوهپایه ها ، ارتفاعات و دامنه های مجاور در استان های فوق الذّکر

؛ پیش بینی می شود
 
 خبر خوش برای سواحل نشینان : پس از مدّت ها ، آسمان از امروز با شما آشتی می کند و شالیزارهایتان شاید اندکی از خطری که تهدید می کند ، رهایی یابد.
 
 اکیداً تاکید می شود از حریم و بستر مسیل ها دوری نموده و موارد ایمنی در مواجهه با توده های صاعقه زا حتماً رعایت شود.

ناپایداری های امروز

 امروز در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابر ، رگبار ، رعدوبرق و در نقاطی به صورت باالقوّه همراه با تگرگ یا اصابت صاعقه و متعاقباً بروز حوادثی نظیر سیل ، آبگرفتگی معار عمومی ، صاعقه زدگی و ... محتملاً خواهیم بود.
 
 بیشترین ناپایداری ها به ترتیب در :
 
مناطقی از استان های کردستان ، زنجان ، البرز ، قزوین ، غربِ تهران ، شمالِ همدان ، شمالِ کرمانشاه
یک سوّم شمالیِ آذربایجان غربی ، برخی نواحی جنوبشرقیِ ، نوارِ غربی متمایل به جنوبغرب و جنوب
کمربندِ مرکزی و یک دوّمِ شمالی و مناطقی از جنوب و جنوبشرقیِ آذربایجان شرقی
برخی مناطق استان اردبیل به ویژه شمال ، مرکز و جنوب به صورت نواری و نقطه ای
سایر نقاط مستعد ، کوهپایه ها ، ارتفاعات و دامنه های مجاور در استان های فوق الذّکر
؛ پیش بینی می شود.
 
 اکیداً تاکید می شود از حریم و بستر مسیل ها دوری نموده و موارد ایمنی در مواجهه با توده های صاعقه زا حتماً رعایت شود.
 

مناطق تحت تاثیر ناپایداری های امروز

 امروز در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابر ، رگبار ، رعدوبرق و در نقاطی به صورت باالقوّه همراه با تگرگ یا اصابت صاعقه و متعاقباً بروز حوادثی نظیر سیل ، آبگرفتگی معار عمومی ، صاعقه زدگی و ... محتملاً خواهیم بود.
 
  بیشترین ناپایداری ها به ترتیب در :
 
مناطقی از استان آذربایجان شرقی
نیمه ی جنوبیِ آذربایجان غربی
برخی نقاط استان های زنجان و کردستان
نواحی مستعد ، ارتفاعات و دامنه های مجاور در استان های اردبیل ، همدان ، قزوین و کرمانشاه 
 
؛ پیش بینی می شود.
 
 اکیداً تاکید می شود از حریم و بستر مسیل ها دوری نموده و موارد ایمنی در مواجهه با توده های صاعقه زا حتماً رعایت شود.
 

توجّه نمائید ؛ هشدارِ مهمِّ جوّی : خطر باالقوّه ی ریزش تگرگ و اصابت صاعقه طیّ امروز ، برخی مناطق را تهدید می کند

 امروز در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابر ، رگبار ، رعدوبرق و در نقاطی به صورت باالقوّه همراه با تگرگ یا اصابت صاعقه و متعاقباً بروز حوادثی نظیر سیل ، آبگرفتگی معار عمومی ، صاعقه زدگی و ... محتملاً خواهیم بود.
 
  بیشترین ناپایداری ها به ترتیب در :
 
مناطقی از آذربایجان شرقی ؛ به خصوص دو سوّمِ شرقی ، باندِ جنوبی ، حاشیه ی دریاچه ی اورمیه ( باند ساحلی ) ، مناطقی از شمالغرب و دامنه ها و مجاورات کوهستان سهند
مناطق مرکزی تا شمالغربِ آذربایجان غربی و برخی نقاط در نیمه ی جنوبی
مناطقی از استان زنجان
دامنه ها و مجاورات کوهستان ساوالان در استان اردبیل و مناطقی از نیمه ی جنوبی و شمالشرقیِ این استان
سایر ارتفاعات و مناطق مستعد استان های فوق الذکر
 
؛ پیش بینی می شود.
 
 اکیداً تاکید می شود از حریم و بستر مسیل ها دوری نموده و موارد ایمنی در مواجهه با توده های صاعقه زا حتماً رعایت شود.

اطلاعیّه - هشدار جوّی : آغازِ رسمیِ ناپایداری ها از امروز ؛ تشدید و توسعه از فردا

امروز در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابر ، رگبار ، رعدوبرق و در نقاطی همراه با تگرگ یا اصابت صاعقه و متعاقباً بروز حوادثی نظیر سیل ، آبگرفتگی معار عمومی ، صاعقه زدگی و ... محتملاً خواهیم بود.
 
  بیشترین ناپایداری ها در :
 
ناحیه ی مرکزیِ آذربایجان غربی به سمت شمال و شمالغرب این استان به همراه مناطق و سواحل جنوبی دریاچه اورمیه
کمربند میانیِ آذربایجان شرقی ، نواحی شمالیِ این استان و مناطق نزدیک به سواحلِ دریاچه اورمیه
برخی نواحی استان اردبیل به صورت رگ به رگ و منطقه ای
مناطق مستعد در نیمه ی شمالی استان زنجان
سایر ارتفاعات و مناطق مستعد استان های فوق الذکر
 
؛ پیش بینی می شود.
 
 بارش ها از فردا در مناطق بیشتر و با شدّت بیشتری نمود پیدا می کنند.

هشدار مهم برای ورود سامانه قدرتمند تلفیقی سیستماتیک - دینامیکی

طیّ ۷۲ ساعت آینده و تا اطلاع ثانوی از حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها اکیداً دور باشید و هنگام تشکیل توده های تندری ، جوانب احتیاط را رعایت نمایید

تداوم ناپایداری ها در منطقه

ناپایداری جوّی امروز نیز تداوم دارد و به تدریج شاهد رشد ابر و وقوع رگبار ، رعدوبرق و محلاً ریزش تگرگ ، اصابت صاعقه و سایر حوادث مرتبط با تشکیل توده های تندری در پاره ای مناطق خواهیم بود.

امروز هم سامانه دینامیکی در اوج است

هشدار ؛ تداوم فعالیت سامانه دینامیکی طیّ امروز ؛ رگبار ، رعدوبرق و محلاً ریزش تگرگ ، اصابت صاعقه و حوادث مرتبط به تدریج آغاز می شود.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است