اطلاعیه نفوذ سیستم بارشیِ دنباله دارِ نیمه قدرتمند به همراه تغییرات دمایی

با توجه به نفوذ اوّلین سامانه با بارش نسبتاً فراگیر به آذربایجان ، تغییرات آب و هوایی به شرح زیر پیش بینی می شود :
از امرو
ز عصر و به خصوص اواخر وقت ، رگبارهایی در پاره ای مناطق خواهیم داشت ، که فعلاً وسعت چندانی ندارند و در ارتفاعات ، مستعدات و برخی مناطق نمود پیدا خواهند کرد و همین روال ، فردا نیز ادامه خواهد داشت.
 
از چهارشنبه اوایل وقت تا پنجشنبه شب ، بر وسعت و شدّت بارش ها افزوده می شود و به سبب بارش های گاهی شدید ، احتمال آبگرفتگی معابر و یا سیلابی شدن مسیل ها وجود دارد ؛ شایان ذکر است بارندگی ها در مناطقی می توانند با رعدوبرق نیز همراهی کنند.
 
از نظر دمایی ، فردا و پس فردا شاهد افزایش دما خواهیم بود ؛ اما به تدریج از چهارشنبه با آغاز بارش ها ، شاهد افت نسبی دمای هوا خواهیم بود.
 
نکته قابل توجه در این فعل و انفعال ، دنباله دار بودنِ سیستم مورد نظر می باشد ، که احتمالاً اویل هفته آتی نیز با تلفیق گیری از یک تغذیه رطوبتی ، بارش ها را دوباره در منطقه می تواند تداوم دهد.
 
هر گونه تغییرات در الگوها ، در اطلاعیه های بعدی به اطلاع شما بزرگواران خواهد رسید.